2009 

 
 
Opinia RIO Poznań 1
Opinia RIO Poznań 2
Opinia RIO Poznań 3
Sprawozdania RB czerwiec 2009
Sprawozdania RB wrzesien 2009
Budzet Gminy Grodzisk Wielkoppolski na 2009 rok
Zaswiadczenie_NIP
Zaswiadczenie_REGON
Uchwała powołania Skarbnika Gminy
Zaswiadczenie powołania Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego
Prognoza długu, wykaz zadłużenia
Uchwała w sprawie zaciagniecia dlugoterminowego kredytu
Uchwała Nr 217/2009 - zmiana Budżetu
Uchwała Nr 229/2009 - zmiana Budżetu
Uchwała Nr 240/2009 - zmiana Budżetu
Uchwała Nr 249/2009 - zmiana Budżetu
Uchwała Nr 254/2009 - zmiana Budżetu
Uchwała Nr 260/2009 - zmiana Budżetu
Uchwała Nr 266/2009 - zmiana Budżetu
Uchwała Nr 269/2009 - zmiana Budżetu
Uchwała Nr 279/2009 - zmiana Budżetu
Uchwała Nr 293/2009 - zmiana Budżetu
Plan dochodów gminy Grodzisk Wlkp. po zmianach od 01.01.2009 do 30.10.2009
Plan wydatków gminy Grodzisk Wlkp. po zmianach od 01.01.2009 do 30.10.2009
Zmiany w Budżecie Gminy z dnia 26 listopada 2009r.
Plan dochodów budżetu w 2009, stan na dzień 30.11.2009
Plan wydatków budżetu na rok 2009, stan na dzień 30.11.2009
Prognoza długu Gminy Grodzisk Wlkp. na rok 2009
Opinia Rio w sprawie możliwości spłaty wnioskowanego kredytu z dnia 3 grudnia 2009
Zestawienie dot. finansowania i struktury wydatkow zadań do kredytu
 
WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2009
Sprawozdanie RB-NDS
Sprawozdanie RB-PDP
Sprawozdanie RBZ
Prognoza długu
Sprawozdanie RB-28S
Sprawozdanie RB-27S
Sprawozdanie RBN
 
 
 
 

Załączniki

Sprawozdanie RBN

Data: 2009-11-06 11:00:57 Rozmiar: 643.06k Format: .pdf Pobierz

Zaswiadczenie powołania Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego

Data: 2009-11-06 11:00:57 Rozmiar: 9.42k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr 249/2009 - zmiana Budżetu

Data: 2009-11-06 11:00:57 Rozmiar: 1.03M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr 240/2009 - zmiana Budżetu

Data: 2009-11-06 11:00:57 Rozmiar: 1.41M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr 229/2009 - zmiana Budżetu

Data: 2009-11-06 11:00:57 Rozmiar: 380.69k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr 217/2009 - zmiana Budżetu

Data: 2009-11-06 11:00:57 Rozmiar: 162.22k Format: .pdf Pobierz

Uchwała w sprawie zaciagniecia dlugoterminowego kredytu

Data: 2009-11-06 11:00:57 Rozmiar: 33.29k Format: .pdf Pobierz

Prognoza długu, wykaz zadłużenia

Data: 2009-11-06 11:00:57 Rozmiar: 255.53k Format: .pdf Pobierz

Uchwała powołania Skarbnika Gminy

Data: 2009-11-06 11:00:57 Rozmiar: 10.78k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr 260/2009 - zmiana Budżetu

Data: 2009-11-06 11:00:57 Rozmiar: 522.44k Format: .pdf Pobierz

Zaswiadczenie_REGON

Data: 2009-11-06 11:00:57 Rozmiar: 30.58k Format: .pdf Pobierz

Zaswiadczenie_NIP

Data: 2009-11-06 11:00:57 Rozmiar: 247.34k Format: .pdf Pobierz

Sprawozdania RB wrzesien 2009

Data: 2009-11-06 11:00:57 Rozmiar: 365.25k Format: .pdf Pobierz

Sprawozdania RB czerwiec 2009

Data: 2009-11-06 11:00:57 Rozmiar: 108.32k Format: .pdf Pobierz

Opinia RIO Poznań 3

Data: 2009-11-06 11:00:57 Rozmiar: 62k Format: .pdf Pobierz

Opinia RIO Poznań 2

Data: 2009-11-06 11:00:57 Rozmiar: 84.44k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr 254/2009 - zmiana Budżetu

Data: 2009-11-06 11:00:57 Rozmiar: 1012.5k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr 266/2009 - zmiana Budżetu

Data: 2009-11-06 11:00:57 Rozmiar: 420.56k Format: .pdf Pobierz

Sprawozdanie RB-27S

Data: 2009-11-06 11:00:57 Rozmiar: 354.46k Format: .pdf Pobierz

Opinia Rio w sprawie możliwości spłaty wnioskowanego kredytu z dnia 3 grudnia 2009

Data: 2009-11-06 11:00:57 Rozmiar: 73.92k Format: .pdf Pobierz

Sprawozdanie RB-28S

Data: 2009-11-06 11:00:57 Rozmiar: 763.8k Format: .pdf Pobierz

Prognoza długu

Data: 2009-11-06 11:00:57 Rozmiar: 149.59k Format: .pdf Pobierz

Sprawozdanie RBZ

Data: 2009-11-06 11:00:57 Rozmiar: 1.01M Format: .pdf Pobierz

Sprawozdanie RB-PDP

Data: 2009-11-06 11:00:57 Rozmiar: 573.53k Format: .pdf Pobierz

Sprawozdanie RB-NDS

Data: 2009-11-06 11:00:57 Rozmiar: 623.94k Format: .pdf Pobierz

Zestawienie dot. finansowania i struktury wydatkow zadań do kredytu

Data: 2009-11-06 11:00:57 Rozmiar: 75k Format: .doc Pobierz

Prognoza długu Gminy Grodzisk Wlkp. na rok 2009

Data: 2009-11-06 11:00:57 Rozmiar: 280.11k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr 269/2009 - zmiana Budżetu

Data: 2009-11-06 11:00:57 Rozmiar: 799.6k Format: .pdf Pobierz

Plan wydatków budżetu na rok 2009, stan na dzień 30.11.2009

Data: 2009-11-06 11:00:57 Rozmiar: 751.75k Format: .pdf Pobierz

Plan dochodów budżetu w 2009, stan na dzień 30.11.2009

Data: 2009-11-06 11:00:57 Rozmiar: 296.88k Format: .pdf Pobierz

Zmiany w Budżecie Gminy z dnia 26 listopada 2009r.

Data: 2009-11-06 11:00:57 Rozmiar: 937.67k Format: .pdf Pobierz

Plan wydatków gminy Grodzisk Wlkp. po zmianach od 01.01.2009 do 30.10.2009

Data: 2009-11-06 11:00:57 Rozmiar: 751.21k Format: .pdf Pobierz

Plan dochodów gminy Grodzisk Wlkp. po zmianach od 01.01.2009 do 30.10.2009

Data: 2009-11-06 11:00:57 Rozmiar: 296.99k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr 293/2009 - zmiana Budżetu

Data: 2009-11-06 11:00:57 Rozmiar: 1.07M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr 279/2009 - zmiana Budżetu

Data: 2009-11-06 11:00:57 Rozmiar: 916.41k Format: .pdf Pobierz

Opinia RIO Poznań 1

Data: 2009-11-06 11:00:57 Rozmiar: 100.67k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 162
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim
Osoba wprowadzająca informację : Artur Judek
Osoba odpowiedzialna za informację : Artur Judek
Czas wytworzenia: 2009-11-06 11:00:57
Czas publikacji: 2010-02-26 13:37:04
Data przeniesienia do archiwum: 2038-01-19