2010 

 
 
 
Sprawozdania za I kw 2010 
Uchwała Nr 308/2009 - w sprawie budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski na 2010r.
Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowy
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2009 rok
Prognoza długu Gminy Grodzisk Wlkp. na 2010 rok
Uchwała Nr 315/2010 - w sprawie budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski na 2010r.
Uchwała Nr 322/2010 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski na 2010r.
Uchwała Nr 326/2010 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski na 2010r.
Uchwała Nr 328/2010 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski na 2010
Uchwała Nr 339/2010 - w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
Uchwała Nr 341/2010 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski na 2010
Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za rok 2009
Plan dochodów budżetu Gminy Grodzisk Wlkp.
Plan wydatków budżetu Gminy Grodzisk Wlkp.
Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o możliwość spłaty wnioskowanego kredytu ( czerwiec 2010)
Prognoza kwoty długu
Deficyt budżetowy 2010
 
Sprawozdania za II kw 2010 
RB-NDS nadwyżka/deficyt
RBN- stan należności , aktywa finansowe
RBZ- stan zobowiązań
RB-27S - Wykonanie planu dochodów budżetowych
RB-28S - Wykonanie planu wydatków budżetowych
 
Sprawozdania finansowe
Informacja o zobowiązaniach gminy na dzien 30.06.2010
Plan dochodów budżetu gminy na 30.06.2010
Plan wydatków budżetu gminy na 30.06.2010
Prognoza długu gminy
Opinia Rio o możliwości spłaty kredytu
Uchwała Rady w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
Zmiany w budżecie 17.06.2010
Zmiany w budżecie 24.05.2010
Zmiany w budżecie 30.06.2010
Zmiany w budżecie 24.06.2010
 
Sprawozdania za III kw 2010 
Plan wydatków budżetu gminy - stan na 30.09.2010
Plan dochodów budżetu gminy - stan na 30.09.2010
RBZ- stan zobowiązań
RBN- stan należności , aktywa finansowe
RB-NDS nadwyżka/deficyt
RBN- stan należności , aktywa finansowe
RB-28S - Wykonanie planu wydatków budżetowych
RB-27S - Wykonanie planu dochodów budżetowych
Informacja o zobowiązaniach gminy na dzien 30.09.2010
Prognoza długu gminy
Uchwała Nr SO-0953/27/12/Ln/2010
Uchwała Nr SO-0950/102/12/Ln/2010
Zarządzenie nr 58/2010 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Grodzisk
Uchwała nr L/359/2010 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Grodzisk
Uchwała nr LI/366/2010 - w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
Uchwała nr LI/367/2010 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Grodzisk
Zarządzenie nr 74/2010 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Grodzisk
Opinia RIO o budżecie na rok 2010
 
Sprawozdania Roczne IV kw 2010
Sprawozdanie RB_27S
Sprawozdanie RB_28S
Sprawozdanie RB_NDS
Sprawozdanie RB_PDP
Sprawozdanie RB_N
Sprawozdanie RB_Z 
 
 

Załączniki

RBZ- stan zobowiązań

Data: 2010-01-06 11:37:27 Rozmiar: 66.15k Format: .pdf Pobierz

Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za rok 2009

Data: 2010-01-06 11:37:27 Rozmiar: 146.86k Format: .pdf Pobierz

Plan dochodów budżetu gminy na 30.06.2010

Data: 2010-01-06 11:37:27 Rozmiar: 551.4k Format: .pdf Pobierz

Informacja o zobowiązaniach gminy na dzien 30.06.2010

Data: 2010-01-06 11:37:27 Rozmiar: 174.54k Format: .pdf Pobierz

RB-28S - Wykonanie planu wydatków budżetowych

Data: 2010-01-06 11:37:27 Rozmiar: 1.62M Format: .pdf Pobierz

RB-27S - Wykonanie planu dochodów budżetowych

Data: 2010-01-06 11:37:27 Rozmiar: 713.95k Format: .pdf Pobierz

RBZ- stan zobowiązań

Data: 2010-01-06 11:37:27 Rozmiar: 66.15k Format: .pdf Pobierz

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowy

Data: 2010-01-06 11:37:27 Rozmiar: 119.34k Format: .pdf Pobierz

RB-NDS nadwyżka/deficyt

Data: 2010-01-06 11:37:27 Rozmiar: 85.88k Format: .pdf Pobierz

Deficyt budżetowy 2010

Data: 2010-01-06 11:37:27 Rozmiar: 44.1k Format: .pdf Pobierz

Prognoza kwoty długu

Data: 2010-01-06 11:37:27 Rozmiar: 191.91k Format: .pdf Pobierz

Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o możliwość spłaty wnioskowanego kredytu ( czerwiec 2010)

Data: 2010-01-06 11:37:27 Rozmiar: 112.5k Format: .pdf Pobierz

Plan wydatków budżetu Gminy Grodzisk Wlkp.

Data: 2010-01-06 11:37:27 Rozmiar: 690.48k Format: .pdf Pobierz

Plan dochodów budżetu Gminy Grodzisk Wlkp.

Data: 2010-01-06 11:37:27 Rozmiar: 242.58k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr 341/2010 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski na 2010

Data: 2010-01-06 11:37:27 Rozmiar: 938.62k Format: .pdf Pobierz

Prognoza długu gminy

Data: 2010-01-06 11:37:27 Rozmiar: 512.71k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr 339/2010 - w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

Data: 2010-01-06 11:37:27 Rozmiar: 41.37k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr 328/2010 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski na 2010

Data: 2010-01-06 11:37:27 Rozmiar: 972.2k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr 326/2010 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski na 2010r.

Data: 2010-01-06 11:37:27 Rozmiar: 628.86k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr 322/2010 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski na 2010r.

Data: 2010-01-06 11:37:27 Rozmiar: 882.81k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr 315/2010 - w sprawie budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski na 2010r.

Data: 2010-01-06 11:37:27 Rozmiar: 1.26M Format: .pdf Pobierz

Prognoza długu Gminy Grodzisk Wlkp. na 2010 rok

Data: 2010-01-06 11:37:27 Rozmiar: 244.84k Format: .pdf Pobierz

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2009 rok

Data: 2010-01-06 11:37:27 Rozmiar: 6.84M Format: .pdf Pobierz

Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

Data: 2010-01-06 11:37:27 Rozmiar: 51.76k Format: .pdf Pobierz

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Data: 2010-01-06 11:37:27 Rozmiar: 89.43k Format: .pdf Pobierz

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowy

Data: 2010-01-06 11:37:27 Rozmiar: 119.34k Format: .pdf Pobierz

Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki

Data: 2010-01-06 11:37:27 Rozmiar: 969.91k Format: .pdf Pobierz

Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Data: 2010-01-06 11:37:27 Rozmiar: 394.74k Format: .pdf Pobierz

Plan wydatków budżetu gminy na 30.06.2010

Data: 2010-01-06 11:37:27 Rozmiar: 1.13M Format: .pdf Pobierz

Opinia Rio o możliwości spłaty kredytu

Data: 2010-01-06 11:37:27 Rozmiar: 124.92k Format: .pdf Pobierz

Sprawozdanie RB_N

Data: 2010-01-06 11:37:27 Rozmiar: 53.14k Format: .pdf Pobierz

Prognoza długu gminy

Data: 2010-01-06 11:37:27 Rozmiar: 510.15k Format: .pdf Pobierz

Sprawozdanie RB_PDP

Data: 2010-01-06 11:37:27 Rozmiar: 30.99k Format: .pdf Pobierz

Sprawozdanie RB_NDS

Data: 2010-01-06 11:37:27 Rozmiar: 37.79k Format: .pdf Pobierz

Sprawozdanie RB_28S

Data: 2010-01-06 11:37:27 Rozmiar: 813.83k Format: .pdf Pobierz

Sprawozdanie RB_27S

Data: 2010-01-06 11:37:27 Rozmiar: 391.72k Format: .pdf Pobierz

Opinia RIO o budżecie na rok 2010

Data: 2010-01-06 11:37:27 Rozmiar: 296.99k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 74/2010 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Grodzisk

Data: 2010-01-06 11:37:27 Rozmiar: 1.06M Format: .pdf Pobierz

Uchwała nr LI/367/2010 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Grodzisk

Data: 2010-01-06 11:37:27 Rozmiar: 1.07M Format: .pdf Pobierz

Uchwała nr LI/366/2010 - w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

Data: 2010-01-06 11:37:27 Rozmiar: 44.98k Format: .pdf Pobierz

Uchwała nr L/359/2010 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Grodzisk

Data: 2010-01-06 11:37:27 Rozmiar: 1.41M Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 58/2010 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Grodzisk

Data: 2010-01-06 11:37:27 Rozmiar: 1.1M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr SO-0950/102/12/Ln/2010

Data: 2010-01-06 11:37:27 Rozmiar: 112.62k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr SO-0953/27/12/Ln/2010

Data: 2010-01-06 11:37:27 Rozmiar: 123.14k Format: .pdf Pobierz

Informacja o zobowiązaniach gminy na dzien 30.09.2010

Data: 2010-01-06 11:37:27 Rozmiar: 179.48k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Rady w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

Data: 2010-01-06 11:37:27 Rozmiar: 48.01k Format: .pdf Pobierz

RB-27S - Wykonanie planu dochodów budżetowych

Data: 2010-01-06 11:37:27 Rozmiar: 493.46k Format: .pdf Pobierz

RB-28S - Wykonanie planu wydatków budżetowych

Data: 2010-01-06 11:37:27 Rozmiar: 1.07M Format: .pdf Pobierz

RBN- stan należności , aktywa finansowe

Data: 2010-01-06 11:37:27 Rozmiar: 226.66k Format: .pdf Pobierz

RB-NDS nadwyżka/deficyt

Data: 2010-01-06 11:37:27 Rozmiar: 53.54k Format: .pdf Pobierz

RBN- stan należności , aktywa finansowe

Data: 2010-01-06 11:37:27 Rozmiar: 75.18k Format: .pdf Pobierz

RBZ- stan zobowiązań

Data: 2010-01-06 11:37:27 Rozmiar: 92.15k Format: .pdf Pobierz

Plan dochodów budżetu gminy - stan na 30.09.2010

Data: 2010-01-06 11:37:27 Rozmiar: 785.94k Format: .pdf Pobierz

Plan wydatków budżetu gminy - stan na 30.09.2010

Data: 2010-01-06 11:37:27 Rozmiar: 1.41M Format: .pdf Pobierz

Zmiany w budżecie 24.06.2010

Data: 2010-01-06 11:37:27 Rozmiar: 2M Format: .pdf Pobierz

Zmiany w budżecie 30.06.2010

Data: 2010-01-06 11:37:27 Rozmiar: 844.29k Format: .pdf Pobierz

Zmiany w budżecie 24.05.2010

Data: 2010-01-06 11:37:27 Rozmiar: 881.55k Format: .pdf Pobierz

Zmiany w budżecie 17.06.2010

Data: 2010-01-06 11:37:27 Rozmiar: 566.73k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr 308/2009 - w sprawie budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski na 2010r.

Data: 2010-01-06 11:37:27 Rozmiar: 2.18M Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 160
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Pierzyński
Osoba odpowiedzialna za informację : Artur Judek
Czas wytworzenia: 2010-01-06 11:37:27
Czas publikacji: 2011-03-02 12:55:13
Data przeniesienia do archiwum: 2038-01-19