2011 

 
 
Uchwała Nr SO-0950/51/12/Ln/2011 w sprawie wydania na wniosek emitenta opinii o możliwości wykupu emitowanych obligacji
Budżet Gminy Grodzisk Wielkopolski na rok 2011
Opinia RIO z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Grodzisk Wlkp. deficytu budżetowego
Opinia RIO z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodzisk Wlkp.
Opinia RIO z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Grodzisk Wlkp. na 2011 r.
Opinia RIO z dnia 7 luty 2011r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Grodzisk Wielkopolski deficytu budżetowego
Opinia RIO z dnia 7 luty 2011r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Grodzisk Wlkp.
 
Sprawozdania  I Kw 2011 r.
 
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowy
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie
Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki 
 
Uchwała o powołaniu Skarbnika Gminy
Uchwała z dnia 25 maja 2011 w sprawie emisji obligacji komunalnych
Regon Gmina Grodzisk Wlkp.
NIP Gmina Grodzisk Wlkp.
Uchwała z 13 stycznia w sprawie prognozy finansowej Gminy Grodzisk Wlkp. na lata 2011-2014
Uchwała z dnia 24 luty 2011- zmiany budżetu
Uchwała z dnia 31 marca 2011 - zmiany budżetu
Uchwała z dnia 24 kwietnia 2011- zmiany prognozy finansowej
Uchwała z dnia 24 kwietnia 2011 - zmiany budżetu
Zarządzenie Burmistrza z dnia 24.01.2011 w sprawie zmian budżetu
Plan dochodów Gminy Grodzisk stan na 31.05.2011
Plan wydatków Gminy Grodzisk stan na 31.05.2011
Opinia Rio z dnia 19.04.2011 z sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy za 2010 cz.2
Zaświadczenie o niezaleganiu Urząd Skarbowy
Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy za 2010 cz.3
Zaświadczenie o powołaniu Burmistrza
Prognoza zadłużenia Gminy
Informacja o zadłużeniu Gminy stan na 31.05.2011
Uchwała z dnia 25 maja 2011 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Uchwała z dnia 25 maja 2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy
Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy za 2010 cz. 1
 
Sprawozdania  II Kw 2011 r.
 
RB-27S - wykonanie planu dochodów
RB-28S wykonanie planu wydatków
RB-N stan należności
RB-NDS nadwyżka i deficyt
RB-Z stan zobowiązań
 
Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Grodzisk Wielkopolski za okres I półrocza 2011 r.
Tabela do informacji o wykonaniu budżetu
 
Opinia Rio z 20 września w sprawie przebiegu z wykonania budżetu za I kw 2011
 
Sprawozdania  III Kw 2011 r. 
 
RB-27S - wykonanie planu dochodów
RB-28S wykonanie planu wydatków
RB-N stan należności
RB-NDS nadwyżka i deficyt
RB-Z stan zobowiązań
 
Plan dochodów Gminy Grodzisk Wlkp. na 2011 rok
Plan wydatków Gminy Grodzisk Wlkp. na 2011 rok
 
 

Załączniki

Plan wydatków Gminy Grodzisk stan na 31.05.2011

Data: 2011-01-27 09:52:46 Rozmiar: 1.24M Format: .pdf Pobierz

Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki

Data: 2011-01-27 09:52:46 Rozmiar: 944.98k Format: .pdf Pobierz

Uchwała z dnia 24 kwietnia 2011 - zmiany budżetu

Data: 2011-01-27 09:52:46 Rozmiar: 1.69M Format: .pdf Pobierz

Uchwała z dnia 24 kwietnia 2011- zmiany prognozy finansowej

Data: 2011-01-27 09:52:46 Rozmiar: 690.63k Format: .pdf Pobierz

Uchwała z dnia 31 marca 2011 - zmiany budżetu

Data: 2011-01-27 09:52:46 Rozmiar: 1.17M Format: .pdf Pobierz

Uchwała z dnia 24 luty 2011- zmiany budżetu

Data: 2011-01-27 09:52:46 Rozmiar: 1.02M Format: .pdf Pobierz

Uchwała z 13 stycznia w sprawie prognozy finansowej Gminy Grodzisk Wlkp. na lata 2011-2014

Data: 2011-01-27 09:52:46 Rozmiar: 761.93k Format: .pdf Pobierz

NIP Gmina Grodzisk Wlkp.

Data: 2011-01-27 09:52:46 Rozmiar: 247.34k Format: .pdf Pobierz

Regon Gmina Grodzisk Wlkp.

Data: 2011-01-27 09:52:46 Rozmiar: 30.58k Format: .pdf Pobierz

Uchwała z dnia 25 maja 2011 w sprawie emisji obligacji komunalnych

Data: 2011-01-27 09:52:46 Rozmiar: 120.12k Format: .pdf Pobierz

Uchwała o powołaniu Skarbnika Gminy

Data: 2011-01-27 09:52:46 Rozmiar: 10.78k Format: .pdf Pobierz

Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Data: 2011-01-27 09:52:46 Rozmiar: 449.75k Format: .pdf Pobierz

Plan dochodów Gminy Grodzisk stan na 31.05.2011

Data: 2011-01-27 09:52:46 Rozmiar: 767.61k Format: .pdf Pobierz

Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

Data: 2011-01-27 09:52:46 Rozmiar: 52.19k Format: .pdf Pobierz

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowy

Data: 2011-01-27 09:52:46 Rozmiar: 76.62k Format: .pdf Pobierz

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Data: 2011-01-27 09:52:46 Rozmiar: 87.09k Format: .pdf Pobierz

Opinia RIO z dnia 7 luty 2011r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Grodzisk Wlkp.

Data: 2011-01-27 09:52:46 Rozmiar: 68.08k Format: .pdf Pobierz

Opinia RIO z dnia 7 luty 2011r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Grodzisk Wielkopolski deficytu budżetowego

Data: 2011-01-27 09:52:46 Rozmiar: 33.64k Format: .pdf Pobierz

Opinia RIO z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Grodzisk Wlkp. na 2011 r.

Data: 2011-01-27 09:52:46 Rozmiar: 195.3k Format: .pdf Pobierz

Opinia RIO z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodzisk Wlkp.

Data: 2011-01-27 09:52:46 Rozmiar: 163.34k Format: .pdf Pobierz

Opinia RIO z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Grodzisk Wlkp. deficytu budżetowego

Data: 2011-01-27 09:52:46 Rozmiar: 147.89k Format: .pdf Pobierz

Budżet Gminy Grodzisk Wielkopolski na rok 2011

Data: 2011-01-27 09:52:46 Rozmiar: 2.48M Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie Burmistrza z dnia 24.01.2011 w sprawie zmian budżetu

Data: 2011-01-27 09:52:46 Rozmiar: 640.77k Format: .pdf Pobierz

Plan wydatków Gminy Grodzisk stan na 31.05.2011

Data: 2011-01-27 09:52:46 Rozmiar: 1.24M Format: .pdf Pobierz

Plan dochodów Gminy Grodzisk stan na 31.05.2011

Data: 2011-01-27 09:52:46 Rozmiar: 767.61k Format: .pdf Pobierz

RB-NDS nadwyżka i deficyt

Data: 2011-01-27 09:52:46 Rozmiar: 53.13k Format: .pdf Pobierz

RB-Z stan zobowiązań

Data: 2011-01-27 09:52:46 Rozmiar: 78.75k Format: .pdf Pobierz

RB-NDS nadwyżka i deficyt

Data: 2011-01-27 09:52:46 Rozmiar: 51.32k Format: .pdf Pobierz

RB-N stan należności

Data: 2011-01-27 09:52:46 Rozmiar: 65k Format: .pdf Pobierz

RB-28S wykonanie planu wydatków

Data: 2011-01-27 09:52:46 Rozmiar: 801.91k Format: .pdf Pobierz

RB-27S - wykonanie planu dochodów

Data: 2011-01-27 09:52:46 Rozmiar: 408.21k Format: .pdf Pobierz

Opinia Rio z 20 września w sprawie przebiegu z wykonania budżetu za I kw 2011

Data: 2011-01-27 09:52:46 Rozmiar: 132.83k Format: .pdf Pobierz

Tabela do informacji o wykonaniu budżetu

Data: 2011-01-27 09:52:46 Rozmiar: 45.22k Format: .pdf Pobierz

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Grodzisk Wielkopolski za okres I półrocza 2011 r.

Data: 2011-01-27 09:52:46 Rozmiar: 5.09M Format: .pdf Pobierz

RB-Z stan zobowiązań

Data: 2011-01-27 09:52:46 Rozmiar: 87k Format: .pdf Pobierz

RB-N stan należności

Data: 2011-01-27 09:52:46 Rozmiar: 76.53k Format: .pdf Pobierz

Opinia Rio z dnia 19.04.2011 z sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Data: 2011-01-27 09:52:46 Rozmiar: 164.39k Format: .pdf Pobierz

RB-28S wykonanie planu wydatków

Data: 2011-01-27 09:52:46 Rozmiar: 1023.79k Format: .pdf Pobierz

RB-27S - wykonanie planu dochodów

Data: 2011-01-27 09:52:46 Rozmiar: 505.24k Format: .pdf Pobierz

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy za 2010 cz. 1

Data: 2011-01-27 09:52:46 Rozmiar: 3.07M Format: .pdf Pobierz

Uchwała z dnia 25 maja 2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy

Data: 2011-01-27 09:52:46 Rozmiar: 2.91M Format: .pdf Pobierz

Uchwała z dnia 25 maja 2011 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Data: 2011-01-27 09:52:46 Rozmiar: 374.85k Format: .pdf Pobierz

Informacja o zadłużeniu Gminy stan na 31.05.2011

Data: 2011-01-27 09:52:46 Rozmiar: 177.17k Format: .pdf Pobierz

Prognoza zadłużenia Gminy

Data: 2011-01-27 09:52:46 Rozmiar: 51.08k Format: .pdf Pobierz

Zaświadczenie o powołaniu Burmistrza

Data: 2011-01-27 09:52:46 Rozmiar: 17.71k Format: .pdf Pobierz

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy za 2010 cz.3

Data: 2011-01-27 09:52:46 Rozmiar: 2.03M Format: .pdf Pobierz

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy za 2010 cz.2

Data: 2011-01-27 09:52:46 Rozmiar: 2.65M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr SO-0950/51/12/Ln/2011 w sprawie wydania na wniosek emitenta opinii o możliwości wykupu emitowanych obligacji

Data: 2011-01-27 09:52:46 Rozmiar: 209.18k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 157
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Pierzyński
Osoba odpowiedzialna za informację : Marcin Pierzyński
Czas wytworzenia: 2011-01-27 09:52:46
Czas publikacji: 2012-02-08 10:00:34
Data przeniesienia do archiwum: 2038-01-19