2012 

 
 
Uchwała Nr SO-0952/I/28/12/Ln/2011 - w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Grodzisk Wlkp. na 2012 rok
Uchwała Nr SO-0952/II/28/12/Ln/2011 - w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodzisk Wlkp.
Uchwała nr XIV/121/2011- w sprawie budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski na 2012 r
Uchwała Nr XIV/120/2011 - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk Wielkopolski na lata 2012 - 2022
Uchwała Nr SO-0951/P/31/12/Ln/2012 - w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Grodzisk Wlkp.
Sprawozdania  IV Kw 2011 r. 
RB_27S 
RB-28S
RBN
RBZ
RB-ST
RB-UN
RB-UZ
RD-PDP
RB-NDS nadwyżka i deficyt 
Uchwała Nr XVI/133/2012 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski na 2012r.
Uchwała Nr XV/123/2012 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski na 2012r.
Zarządzenie Nr 14/2012 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Grodzisk Wlkp.
Zarządzenie Nr 19/2012 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Grodzisk Wlkp.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski za rok 2011
Uchwała Nr SO-0954/35/12/Ln/2012 - w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za rok 2011
Sprawozdania  I Kw 2012 r. 
RB-27S - wykonanie planu dochodów
RB-28S wykonanie planu wydatków
RB-N stan należności
RB-NDS nadwyżka i deficyt
RB-Z stan zobowiązań
Sprawozdania II kw 2012 r.
RB - 27S
RB - 28s
Rb-NDS
RB-N
RB-Z

Sprawozdania III kwartał 2012

RB_28S
RB_27S
RBN 
RBZ
RB_NDS


Zmiany budżetu gminy23 kwiecien 2012
Zmiany budżetu gmini 31 maj 2012
Zmiany budżetu gminy 21 czerwiec 2012
Zmiany budżetu gminy 26 czerwiec 2012
Zmiany budżetu gminy 19 lipiec 2012
Zmiany budżetu gminy 23 lipiec 2012
Zmiany budżetu gminy 6 sierpien 2012
Zmiany budżetu gminy 29 sierpien 2012
Zmiany budżetu gminy 30 sierpien 2012
Zmiany budżetu gminy 19 wrzesień 2012
Zmiany budżetu gminy 27 wrzesień 2012
Wykonanie budżetu za I półrocze 2012
Załącznik do wykonania budżetu
Wieloletnia prognoza finansowa wrzesień 2012
Opinia Rio I półrocze 2012
Długoterminowy kredyt
Uchwała Nr SO-095/75/12/Ln/2012 - w sprawie wydania na wniosek kredytobiorcy opinii
Uchwała Nr XXII-176/2012 - w sprawie zmiany budżetu 

Uchwała Nr XXII-177/2012 - w sprawie zmiany uchwały

Zarządzenie Nr 76/2012 - w sprawie zmian w budżecie

Zarządzenie Nr 78/2012 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 


Sprawozdania IV kwartał 2012

RB-27S 
RB-28S
RBN
RBZ
RB-ST
RB-UN
RB-UZ
RD-PDP
RB-NDS

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2012 

Uchwała Nr SO-0954/25/12/Ln/2012 - w sprawie wyrażenia opinii z wykonania budżetu Gmina Grodzisk Wlkp. za rok 2012

 

 

Załączniki

Uchwała Nr SO-0954/25/12/Ln/2012 - w sprawie wyrażenia opinii z wykonania budżetu Gmina Grodzisk Wlkp. za rok 2012

Data: 2012-01-31 09:30:48 Rozmiar: 169.86k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie Nr 14/2012 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Grodzisk Wlkp.

Data: 2012-01-31 09:30:48 Rozmiar: 485.18k Format: .pdf Pobierz

RB-Z

Data: 2012-01-31 09:30:48 Rozmiar: 95.75k Format: .pdf Pobierz

RB-N

Data: 2012-01-31 09:30:48 Rozmiar: 76.96k Format: .pdf Pobierz

Rb-NDS

Data: 2012-01-31 09:30:48 Rozmiar: 51.19k Format: .pdf Pobierz

RB - 28s

Data: 2012-01-31 09:30:48 Rozmiar: 985.35k Format: .pdf Pobierz

RB - 27S

Data: 2012-01-31 09:30:48 Rozmiar: 543.67k Format: .pdf Pobierz

RB-Z stan zobowiązań

Data: 2012-01-31 09:30:48 Rozmiar: 295.38k Format: .pdf Pobierz

RB-NDS nadwyżka i deficyt

Data: 2012-01-31 09:30:48 Rozmiar: 186.36k Format: .pdf Pobierz

RB-N stan należności

Data: 2012-01-31 09:30:48 Rozmiar: 290.46k Format: .pdf Pobierz

RB-28S wykonanie planu wydatków

Data: 2012-01-31 09:30:48 Rozmiar: 1.15M Format: .pdf Pobierz

RB-27S - wykonanie planu dochodów

Data: 2012-01-31 09:30:48 Rozmiar: 783.64k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr SO-0954/35/12/Ln/2012 - w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za rok 2011

Data: 2012-01-31 09:30:48 Rozmiar: 252.93k Format: .pdf Pobierz

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski za rok 2011

Data: 2012-01-31 09:30:48 Rozmiar: 9.04M Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie Nr 19/2012 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Grodzisk Wlkp.

Data: 2012-01-31 09:30:48 Rozmiar: 442.15k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XV/123/2012 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski na 2012r.

Data: 2012-01-31 09:30:48 Rozmiar: 1.22M Format: .pdf Pobierz

RB_27S

Data: 2012-01-31 09:30:48 Rozmiar: 556.3k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XVI/133/2012 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski na 2012r.

Data: 2012-01-31 09:30:48 Rozmiar: 962.8k Format: .pdf Pobierz

RB-NDS nadwyżka i deficyt 

Data: 2012-01-31 09:30:48 Rozmiar: 53.63k Format: .pdf Pobierz

RD-PDP

Data: 2012-01-31 09:30:48 Rozmiar: 44.63k Format: .pdf Pobierz

RB-UZ

Data: 2012-01-31 09:30:48 Rozmiar: 102.34k Format: .pdf Pobierz

RB-UN

Data: 2012-01-31 09:30:48 Rozmiar: 36.6k Format: .pdf Pobierz

RB-ST

Data: 2012-01-31 09:30:48 Rozmiar: 33.91k Format: .pdf Pobierz

RBZ

Data: 2012-01-31 09:30:48 Rozmiar: 298.66k Format: .pdf Pobierz

RBN

Data: 2012-01-31 09:30:48 Rozmiar: 289.91k Format: .pdf Pobierz

RB-28S

Data: 2012-01-31 09:30:48 Rozmiar: 1.28M Format: .pdf Pobierz

RB_27S

Data: 2012-01-31 09:30:48 Rozmiar: 942.49k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr SO-0951/P/31/12/Ln/2012 - w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Grodzisk Wlkp.

Data: 2012-01-31 09:30:48 Rozmiar: 223.71k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XIV/120/2011 - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk Wielkopolski na lata 2012 - 2022

Data: 2012-01-31 09:30:48 Rozmiar: 449k Format: .pdf Pobierz

Uchwała nr XIV/121/2011- w sprawie budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski na 2012 r

Data: 2012-01-31 09:30:48 Rozmiar: 2.93M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr SO-0952/II/28/12/Ln/2011 - w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodzisk Wlkp.

Data: 2012-01-31 09:30:48 Rozmiar: 294.44k Format: .pdf Pobierz

RB_28S

Data: 2012-01-31 09:30:48 Rozmiar: 1000.42k Format: .pdf Pobierz

RBN 

Data: 2012-01-31 09:30:48 Rozmiar: 76.56k Format: .pdf Pobierz

RB-NDS

Data: 2012-01-31 09:30:48 Rozmiar: 50.66k Format: .pdf Pobierz

Opinia Rio I półrocze 2012

Data: 2012-01-31 09:30:48 Rozmiar: 165.91k Format: .pdf Pobierz

RD-PDP

Data: 2012-01-31 09:30:48 Rozmiar: 43.47k Format: .pdf Pobierz

RB-UZ

Data: 2012-01-31 09:30:48 Rozmiar: 100.5k Format: .pdf Pobierz

RB-UN

Data: 2012-01-31 09:30:48 Rozmiar: 36.35k Format: .pdf Pobierz

RB-ST

Data: 2012-01-31 09:30:48 Rozmiar: 33.47k Format: .pdf Pobierz

RBZ

Data: 2012-01-31 09:30:48 Rozmiar: 94.09k Format: .pdf Pobierz

RBN

Data: 2012-01-31 09:30:48 Rozmiar: 76.12k Format: .pdf Pobierz

RB-28S

Data: 2012-01-31 09:30:48 Rozmiar: 990.04k Format: .pdf Pobierz

RB-27S

Data: 2012-01-31 09:30:48 Rozmiar: 586.04k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie Nr 78/2012 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Data: 2012-01-31 09:30:48 Rozmiar: 405.4k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie Nr 76/2012 - w sprawie zmian w budżecie

Data: 2012-01-31 09:30:48 Rozmiar: 1.21M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXII-177/2012 - w sprawie zmiany uchwały

Data: 2012-06-26 11:06:08 Rozmiar: 399.13k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXII-176/2012 - w sprawie zmiany budżetu 

Data: 2012-06-26 11:06:08 Rozmiar: 1.27M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr SO-095/75/12/Ln/2012 - w sprawie wydania na wniosek kredytobiorcy opinii

Data: 2012-01-31 09:30:48 Rozmiar: 99.15k Format: .pdf Pobierz

Długoterminowy kredyt

Data: 2012-01-31 09:30:48 Rozmiar: 35.69k Format: .pdf Pobierz

Wieloletnia prognoza finansowa wrzesień 2012

Data: 2012-01-31 09:30:48 Rozmiar: 243.53k Format: .pdf Pobierz

RBZ

Data: 2012-01-31 09:30:48 Rozmiar: 95.96k Format: .pdf Pobierz

Załącznik do wykonania budżetu

Data: 2012-01-31 09:30:48 Rozmiar: 103.24k Format: .pdf Pobierz

Wykonanie budżetu za I półrocze 2012

Data: 2012-01-31 09:30:48 Rozmiar: 4.97M Format: .pdf Pobierz

Zmiany budżetu gminy 27 wrzesień 2012

Data: 2012-01-31 09:30:48 Rozmiar: 374.13k Format: .pdf Pobierz

Zmiany budżetu gminy 19 wrzesień 2012

Data: 2012-01-31 09:30:48 Rozmiar: 596.65k Format: .pdf Pobierz

Zmiany budżetu gminy 30 sierpien 2012

Data: 2012-01-31 09:30:48 Rozmiar: 860.49k Format: .pdf Pobierz

Zmiany budżetu gminy 29 sierpien 2012

Data: 2012-01-31 09:30:48 Rozmiar: 1.18M Format: .pdf Pobierz

Zmiany budżetu gminy 6 sierpien 2012

Data: 2012-01-31 09:30:48 Rozmiar: 431.96k Format: .pdf Pobierz

Zmiany budżetu gminy 23 lipiec 2012

Data: 2012-01-31 09:30:48 Rozmiar: 919.62k Format: .pdf Pobierz

Zmiany budżetu gminy 19 lipiec 2012

Data: 2012-01-31 09:30:48 Rozmiar: 781.64k Format: .pdf Pobierz

Zmiany budżetu gminy 26 czerwiec 2012

Data: 2012-01-31 09:30:48 Rozmiar: 530.31k Format: .pdf Pobierz

Zmiany budżetu gminy 21 czerwiec 2012

Data: 2012-01-31 09:30:48 Rozmiar: 927.29k Format: .pdf Pobierz

Zmiany budżetu gmini 31 maj 2012

Data: 2012-01-31 09:30:48 Rozmiar: 1.37M Format: .pdf Pobierz

Zmiany budżetu gminy23 kwiecien 2012

Data: 2012-01-31 09:30:48 Rozmiar: 992.08k Format: .pdf Pobierz

RB_NDS

Data: 2012-01-31 09:30:48 Rozmiar: 52.16k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr SO-0952/I/28/12/Ln/2011 - w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Grodzisk Wlkp. na 2012 rok

Data: 2012-01-31 09:30:48 Rozmiar: 286.11k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 175
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Pierzyński
Osoba odpowiedzialna za informację : Artur Judek
Czas wytworzenia: 2012-01-31 09:30:48
Czas publikacji: 2012-08-14 08:46:01
Data przeniesienia do archiwum: 2038-01-19