Rok 2013 

 
 

Uchwała Nr XXIV/190/2012 - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk Wielkopolski na lata 2013-2023

Uchwała Nr XXVII/201/2013 - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk Wielkopolski na lata 2013-2023

Uchwała Nr XXIV/191/2012 - w sprawie budżetu Gminy Grodzisk WIelkopolski na 2013 rok

Uchwała Nr SO-0952/29/12/Ln/2012 - w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Grodzisk Wlkp. na 2013 rok

Uchwała Nr SO-0957/29/12/Ln/2012 - w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodzisk Wlkp.

Uchwała Nr SO-0951/D/12/12/Ln/2012 - w sprawie wyrażenia opinii o możliwości finansowania przez Gminę Grodzisk Wielkopolski deficytu budżetu

Uchwała Nr SO-0951/P/1/12/Ln/2013 - w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Grodzisk Wlkp.

Uchwała Nr SO-0951/D/1/12/Ln/2013 - w sprawie wyrażenia opinii o możliwości finansowania przez Gminę Grodzisk Wielkopolski deficytu budżetu

 

Sprawozdania I kwartał 2013

RB-27S
RB-28S
RB-N
Rb-NDS
RB-Z

 

Zarządzenie Nr 6/2013 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Grodzisk Wlkp.

Uchwała Nr XXVII/200/2013 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. na 2013r.

Uchwała Nr XXVII/201/2013 - w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk Wlkp. na lata 2013-2023

Zarządzenie Nr 13/2013 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. na 2013r.

Uchwała Nr XXVIII/207/2013 - w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej

Uchwała Nr XXVIII/208/2013 - w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej

Uchwała Nr XXVIII/209/2013 - w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu

Uchwała Nr XXVIII/210/2013 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. na 2013r.

Uchwała Nr XXVIII/211/2013 - w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/201/2013 z dnia 21.03.2013

Zarządzenie Nr 17/2013 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Grodzisk Wlkp.

Opinia Rio z dnia 18 czerwca 2013 w sprawie wydania na wniosek emitenta opinii o możliwości wykupu emitowanych obligacji   

 

SPRAWOZDANIA II kw 2013 

RB-27S

RBN

RB-NDS

RBZ

RB-28S   

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Grodzisk Wielkopolski za okres I półrocza 2013r.

 

Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za I półrocze 2013 r . 

 

Sprawozdania III kwartał 2013 

RB-27S

RBN

RB-NDS

RBZ

RB-28S   

 

Sprawozdania IV kwartał 2013  

RB-27S
RB-28S
RB-N
Rb-NDS
RB-Z

 

 

 

Załączniki

RB-Z

Data: 2012-12-19 08:58:31 Rozmiar: 158.97k Format: .pdf Pobierz

RB-N

Data: 2012-12-19 08:58:31 Rozmiar: 75.78k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXVIII/207/2013 - w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej

Data: 2012-12-19 08:58:31 Rozmiar: 124.73k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie Nr 13/2013 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. na 2013r.

Data: 2012-12-19 08:58:31 Rozmiar: 1.58M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXVII/201/2013 - w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk Wlkp. na lata 2013-2023

Data: 2012-12-19 08:58:31 Rozmiar: 2.79M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXVII/200/2013 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. na 2013r.

Data: 2012-12-19 08:58:31 Rozmiar: 2.73M Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie Nr 6/2013 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Grodzisk Wlkp.

Data: 2012-12-19 08:58:31 Rozmiar: 1.21M Format: .pdf Pobierz

RB-Z

Data: 2012-12-19 08:58:31 Rozmiar: 85.25k Format: .pdf Pobierz

Rb-NDS

Data: 2012-12-19 08:58:31 Rozmiar: 49.04k Format: .pdf Pobierz

RB-28S

Data: 2012-12-19 08:58:31 Rozmiar: 934.67k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXVIII/209/2013 - w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu

Data: 2012-12-19 08:58:31 Rozmiar: 177.65k Format: .pdf Pobierz

RB-27S

Data: 2012-12-19 08:58:31 Rozmiar: 470.22k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr SO-0951/D/1/12/Ln/2013 - w sprawie wyrażenia opinii o możliwości finansowania przez Gminę Grodzisk Wielkopolski deficytu budżetu

Data: 2012-12-19 08:58:31 Rozmiar: 62.98k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr SO-0951/P/1/12/Ln/2013 - w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Grodzisk Wlkp.

Data: 2012-12-19 08:58:31 Rozmiar: 104.56k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr SO-0951/D/12/12/Ln/2012 - w sprawie wyrażenia opinii o możliwości finansowania przez Gminę Grodzisk Wielkopolski deficytu budżetu

Data: 2012-12-19 08:58:31 Rozmiar: 66.35k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr SO-0957/29/12/Ln/2012 - w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodzisk Wlkp.

Data: 2012-12-19 08:58:31 Rozmiar: 138.08k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr SO-0952/29/12/Ln/2012 - w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Grodzisk Wlkp. na 2013 rok

Data: 2012-12-19 08:58:31 Rozmiar: 157.67k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXIV/191/2012 - w sprawie budżetu Gminy Grodzisk WIelkopolski na 2013 rok

Data: 2012-12-19 08:58:31 Rozmiar: 3.35M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXVII/201/2013 - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk Wielkopolski na lata 2013-2023

Data: 2012-12-19 08:58:31 Rozmiar: 2.8M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXVIII/208/2013 - w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej

Data: 2012-12-19 08:58:31 Rozmiar: 62.32k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXVIII/210/2013 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. na 2013r.

Data: 2012-12-19 08:58:31 Rozmiar: 1.78M Format: .pdf Pobierz

Rb-NDS

Data: 2012-12-19 08:58:31 Rozmiar: 78.57k Format: .pdf Pobierz

RB-27S

Data: 2012-12-19 08:58:31 Rozmiar: 581.19k Format: .pdf Pobierz

RB-N

Data: 2012-12-19 08:58:31 Rozmiar: 121.19k Format: .pdf Pobierz

RB-28S

Data: 2012-12-19 08:58:31 Rozmiar: 1.63M Format: .pdf Pobierz

RB-27S

Data: 2012-12-19 08:58:31 Rozmiar: 964.53k Format: .pdf Pobierz

RB-28S   

Data: 2012-12-19 08:58:31 Rozmiar: 1.04M Format: .pdf Pobierz

RBZ

Data: 2012-12-19 08:58:31 Rozmiar: 92.38k Format: .pdf Pobierz

RB-NDS

Data: 2012-12-19 08:58:31 Rozmiar: 51.42k Format: .pdf Pobierz

RBN

Data: 2012-12-19 08:58:31 Rozmiar: 82.81k Format: .pdf Pobierz

Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za I półrocze 2013 r

Data: 2012-12-19 08:58:31 Rozmiar: 191.82k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXVIII/211/2013 - w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/201/2013 z dnia 21.03.2013

Data: 2012-12-19 08:58:31 Rozmiar: 1.36M Format: .pdf Pobierz

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Grodzisk Wielkopolski za okres I półrocza 2013r.

Data: 2012-12-19 08:58:31 Rozmiar: 5.54M Format: .pdf Pobierz

RB-28S

Data: 2012-12-19 08:58:31 Rozmiar: 1015.61k Format: .pdf Pobierz

RBZ

Data: 2012-12-19 08:58:31 Rozmiar: 86.71k Format: .pdf Pobierz

RB-NDS

Data: 2012-12-19 08:58:31 Rozmiar: 52.82k Format: .pdf Pobierz

RBN

Data: 2012-12-19 08:58:31 Rozmiar: 77.15k Format: .pdf Pobierz

RB-27S

Data: 2012-12-19 08:58:31 Rozmiar: 533.2k Format: .pdf Pobierz

Opinia Rio z dnia 18 czerwca 2013 w sprawie wydania na wniosek emitenta opinii o możliwości wykupu emitowanych obligacji

Data: 2012-12-19 08:58:31 Rozmiar: 224.8k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie Nr 17/2013 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Grodzisk Wlkp.

Data: 2012-12-19 08:58:31 Rozmiar: 1.06M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXIV/190/2012 - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk Wielkopolski na lata 2013-2023

Data: 2012-12-19 08:58:31 Rozmiar: 964.84k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 177
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Pierzyński
Osoba odpowiedzialna za informację : Artur Judek
Czas wytworzenia: 2012-12-19 08:58:31
Czas publikacji: 2012-12-19 08:58:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak