Rok 2016 

 
 

Projekt budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski na 2016 rok 

Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Grodzisk Wlkp. na 2016 rok

Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminy Grodzisk Wlkp. deficytu budżetu roku 2016

Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodzisk Wlkp. 

 

Budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski na 2016 rok   

Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Grodzisk Wielkopolski

Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Grodzisk Wielkopolski deficytu budżetu

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk Wielkopolski na lata 2016-2023


Sprawozdania I kwartał 2016

RB-27S
RB-28S
RB-N
Rb-NDS
RB-Z 
 
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2015 
 
Opinia RIO z wykonania budżetu Gminy za rok 2015 
 

Sprawozdania II kwartał 2016

RB-27S 
RB-28S
RB-N
Rb-NDS 
RB-Z  
 
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski za I półrocze 2016 roku 
 
Opinia RIO o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku 
 

Sprawozdania III kwartał 2016

RB-27S  
RB-28S
RB-N
Rb-NDS 
RB-Z   
 
Projekt budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski na 2017 rok
 
Sprawozdania IV kwartał 2016 
 
Opinia RIO
Opinia RIO
Opinia RIO
 
RB-27S 
RB-28S
RB-N
Rb-NDS 
RB-Z 
RB-ST 
RB-UZ  
PDP  
 

Załączniki

PDP

Data: 2015-12-28 11:34:02 Rozmiar: 236.4k Format: .pdf Pobierz

RB-27S

Data: 2015-12-28 11:34:02 Rozmiar: 896.56k Format: .pdf Pobierz

RB-27S 

Data: 2015-12-28 11:34:02 Rozmiar: 961.64k Format: .pdf Pobierz

Opinia RIO z wykonania budżetu Gminy za rok 2015 

Data: 2015-12-28 11:34:02 Rozmiar: 450 Format: .pdf Pobierz

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2015 

Data: 2015-12-28 11:34:02 Rozmiar: 21.91M Format: .pdf Pobierz

RB-Z 

Data: 2015-12-28 11:34:02 Rozmiar: 92.39k Format: .pdf Pobierz

Rb-NDS

Data: 2015-12-28 11:34:02 Rozmiar: 261.07k Format: .pdf Pobierz

RB-N

Data: 2015-12-28 11:34:02 Rozmiar: 347.39k Format: .pdf Pobierz

RB-28S

Data: 2015-12-28 11:34:02 Rozmiar: 1.32M Format: .pdf Pobierz

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk Wielkopolski na lata 2016-2023

Data: 2015-12-28 11:34:02 Rozmiar: 1013.48k Format: .pdf Pobierz

RB-N

Data: 2015-12-28 11:34:02 Rozmiar: 346.9k Format: .pdf Pobierz

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk Wielkopolski na lata 2016-2023

Data: 2015-12-28 11:34:02 Rozmiar: 1013.48k Format: .pdf Pobierz

Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Grodzisk Wielkopolski deficytu budżetu

Data: 2015-12-28 11:34:02 Rozmiar: 55.2k Format: .pdf Pobierz

Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Grodzisk Wielkopolski

Data: 2015-12-28 11:34:02 Rozmiar: 53.82k Format: .pdf Pobierz

Budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski na 2016 rok 

Data: 2015-12-28 11:34:02 Rozmiar: 4.95M Format: .pdf Pobierz

Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodzisk Wlkp. 

Data: 2015-12-28 11:34:02 Rozmiar: 450 Format: .pdf Pobierz

Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminy Grodzisk Wlkp. deficytu budżetu roku 2016

Data: 2015-12-28 11:34:02 Rozmiar: 450 Format: .pdf Pobierz

Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Grodzisk Wlkp. na 2016 rok

Data: 2015-12-28 11:34:02 Rozmiar: 450 Format: .pdf Pobierz

RB-28S

Data: 2015-12-28 11:34:02 Rozmiar: 1.37M Format: .pdf Pobierz

Rb-NDS 

Data: 2015-12-28 11:34:02 Rozmiar: 262.25k Format: .pdf Pobierz

RB-UZ 

Data: 2015-12-28 11:34:02 Rozmiar: 335.35k Format: .pdf Pobierz

Opinia RIO

Data: 2015-12-28 11:34:02 Rozmiar: 191.53k Format: .pdf Pobierz

RB-ST 

Data: 2015-12-28 11:34:02 Rozmiar: 200.07k Format: .pdf Pobierz

RB-Z

Data: 2015-12-28 11:34:02 Rozmiar: 95.05k Format: .pdf Pobierz

Rb-NDS 

Data: 2015-12-28 11:34:02 Rozmiar: 261.87k Format: .pdf Pobierz

RB-N

Data: 2015-12-28 11:34:02 Rozmiar: 349.56k Format: .pdf Pobierz

RB-28S

Data: 2015-12-28 11:34:02 Rozmiar: 1.43M Format: .pdf Pobierz

RB-27S

Data: 2015-12-28 11:34:02 Rozmiar: 1.02M Format: .pdf Pobierz

Opinia RIO

Data: 2015-12-28 11:34:02 Rozmiar: 52.6k Format: .pdf Pobierz

Opinia RIO

Data: 2015-12-28 11:34:02 Rozmiar: 59.79k Format: .pdf Pobierz

RB-Z  

Data: 2015-12-28 11:34:02 Rozmiar: 91.9k Format: .pdf Pobierz

Projekt budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski na 2017 rok

Data: 2015-12-28 11:34:02 Rozmiar: 9.03M Format: .pdf Pobierz

RB-Z  

Data: 2015-12-28 11:34:02 Rozmiar: 91.92k Format: .pdf Pobierz

Rb-NDS 

Data: 2015-12-28 11:34:02 Rozmiar: 262.42k Format: .pdf Pobierz

RB-N

Data: 2015-12-28 11:34:02 Rozmiar: 347.79k Format: .pdf Pobierz

RB-28S

Data: 2015-12-28 11:34:02 Rozmiar: 1.41M Format: .pdf Pobierz

RB-27S 

Data: 2015-12-28 11:34:02 Rozmiar: 1015.9k Format: .pdf Pobierz

Opinia RIO o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku 

Data: 2015-12-28 11:34:02 Rozmiar: 163.98k Format: .pdf Pobierz

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski za I półrocze 2016 roku 

Data: 2015-12-28 11:34:02 Rozmiar: 10.22M Format: .pdf Pobierz

Projekt budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski na 2016 rok

Data: 2014-12-17 08:43:28 Rozmiar: 7.85M Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 208
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Pierzyński
Osoba odpowiedzialna za informację : Marcin Pierzyński
Czas wytworzenia: 2015-12-28 11:34:02
Czas publikacji: 2015-12-28 11:34:02
Data przeniesienia do archiwum: Brak