Lobbing 

 
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr. 169, poz. 1414 ze zm.), kierownicy urzędów obsługujących organy władzy publicznej zobowiązani są do opracowania raz w roku, do końca lutego, informacji o działaniach podejmowanych wobec tych organów w roku poprzednim przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.
 
W oparciu o art 18 ust. 3 ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego zamieszcza poniżej informację o działaniach podejmowanych wobec Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.
 

Liczba odwiedzin : 438
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Pierzyński
Osoba odpowiedzialna za informację : Marcin Pierzyński
Czas wytworzenia: 2017-05-26 07:54:31
Czas publikacji: 2019-02-06 08:23:48
Data przeniesienia do archiwum: Brak