Wybory Samorządowe 2018 

 

 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 7listopada 2018 r, w sprawie zwołania pierwszej sesji Rady Miejskiej Grodzisku Wielkopolskim kadencji 2018 - 2023,nowo wybranej w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

 

WYNIKI WYBORÓW DO RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

WYNIKI WYBORÓW NA BURMISTRZA GRODZISKA WIELKOPOLSKIEGO

 

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Grodzisku Wielkopolskim o przyznanych numerach list kandydatów na radnych ..

Obwieszczenie Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego dot. obwodów głosowania

 

Wybory samorządowe: sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!


INFORMACJA DYREKTORA KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO DELEGATURY W POZNANIU Z DNIA 22 LUTEGO 2018 R. O LICZBIE URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH NA OBSZARZE WŁAŚCIWOŚCI KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO DELEGATURY W POZNANIU ORAZ O ZASADACH DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA FUNKCJĘ URZĘDNIKA WYBORCZEGO.

INFORMACJA NA TEMAT URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH.

UCHWAŁA NR XLVI/318/2018 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Grodzisk Wielkopolski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach samorządowych.

UCHWAŁA NR XLVIII/322/2018 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM w sprawie podziału Gminy Grodzisk Wielkopolski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r.w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Komunikaty Komisarzy Wyborczych w Poznaniu

Obwieszczenie Bumistrza Grodziska Wielkopolskiego z dnia 23 sierpnia 2018 roku - Na podstawie art.422 ustawy z dnia 5 stycznia 20 lir Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 poz.754 ze zmianami) oraz Uchwały Nr XLVI/318/2018 z dnia 22.03.2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim, Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego podaje informację o numerach i granicach okręgów wyborczych, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu oraz wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim, zarządzonych na dzień 21 października 2018r na terenie Gminy Grodzisk Wielkopolski.

Zarządzenie Nr 76/2018 Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13 sierpnia 2018 r.w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 21 sierpnia 2018 r. o podziale Województwa na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

OBWIESZCZENIE STAROSTY GRODZISKIEGO o podziale Powiatu na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu Grodziskiego

Komunikat Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 4 września 2018 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych

Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

Informacja Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 25 września 2018 r.

KOMUNIKAT Miejskiej Komisji Wyborczej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 28 września 2018r.o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU II z dnia 15 października 2018 r.
Na podstawie art. 13b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Poznaniu II informuje wyborców o siedzibach lokali obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Załączniki

Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej

Data: 2018-09-11 12:02:38 Rozmiar: 13.92k Format: .pdf Pobierz

Skład Miejskiej Komisji Wyborczej

Data: 2018-09-11 12:02:38 Rozmiar: 334.75k Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego dot. obwodów głosowania

Data: 2018-09-21 07:31:07 Rozmiar: 71.33k Format: .pdf Pobierz

Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych

Data: 2018-09-25 13:46:09 Rozmiar: 27.87k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 3664
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Pierzyński
Osoba odpowiedzialna za informację : Marcin Pierzyński
Czas wytworzenia: 2018-01-16 11:29:36
Czas publikacji: 2018-11-13 12:54:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak