Wybory Samorządowe 2018 

 

 

UWAGA 

 

W związku z brakiem możliwości zebrania minimalnego składu MiejskiejKomisji Wyborcznej informuję, że dyżur Miejskiej Komisji Wyborczej wGrodzisku Wielkpolskim w dniu 14.09.2018 został przesunięty z godz.16.00-18.00 na godziny 13.00-15.00

 

Obwieszczenie Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego dot. obwodów głosowania

 

Wybory samorządowe: sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!


INFORMACJA DYREKTORA KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO DELEGATURY W POZNANIU Z DNIA 22 LUTEGO 2018 R. O LICZBIE URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH NA OBSZARZE WŁAŚCIWOŚCI KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO DELEGATURY W POZNANIU ORAZ O ZASADACH DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA FUNKCJĘ URZĘDNIKA WYBORCZEGO.

INFORMACJA NA TEMAT URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH.

UCHWAŁA NR XLVI/318/2018 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Grodzisk Wielkopolski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach samorządowych.

UCHWAŁA NR XLVIII/322/2018 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM w sprawie podziału Gminy Grodzisk Wielkopolski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r.w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Komunikaty Komisarzy Wyborczych w Poznaniu

Obwieszczenie Bumistrza Grodziska Wielkopolskiego z dnia 23 sierpnia 2018 roku - Na podstawie art.422 ustawy z dnia 5 stycznia 20 lir Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 poz.754 ze zmianami) oraz Uchwały Nr XLVI/318/2018 z dnia 22.03.2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim, Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego podaje informację o numerach i granicach okręgów wyborczych, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu oraz wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim, zarządzonych na dzień 21 października 2018r na terenie Gminy Grodzisk Wielkopolski.

Zarządzenie Nr 76/2018 Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13 sierpnia 2018 r.w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 21 sierpnia 2018 r. o podziale Województwa na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

OBWIESZCZENIE STAROSTY GRODZISKIEGO o podziale Powiatu na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu Grodziskiego

Komunikat Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 4 września 2018 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych

Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

Informacja Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 25 września 2018 r.

 

Załączniki

Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej

Data: 2018-09-11 12:03:57 Rozmiar: 13.92k Format: .pdf Pobierz

Skład Miejskiej Komisji Wyborczej

Data: 2018-09-11 12:04:17 Rozmiar: 334.75k Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego dot. obwodów głosowania

Data: 2018-09-21 07:34:44 Rozmiar: 71.33k Format: .pdf Pobierz

Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych

Data: 2018-09-25 13:47:09 Rozmiar: 27.87k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 1808
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Pierzyński
Osoba odpowiedzialna za informację : Marcin Pierzyński
Czas wytworzenia: 2018-01-16 11:29:36
Czas publikacji: 2018-09-25 14:35:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak